Nr. Požymis Registracijos Data Registracijos Numeris Projektas