Socialdemokratai siekia padidinti viešojo sektoriaus darbuotojų algas 20 procentų

Socialdemokratas Algirdas Sysas Seime užregistravo įstatymo projektą, kuriuo siūlo kultūros, socialinių, viešojo valdymo ir kitų iš biudžeto atlyginimą gaunančių valstybės bei savivaldybių darbuotojų darbo užmokesčio koeficientą padidinti 20 procentų.

„Įstatymo projektą rengti paskatino iškraipyta darbo apmokėjimo sistema Lietuvoje. Po to, kai valdantieji pakėlė algas atskiroms tarnautojų grupėms – prokurorams, STT žvalgybos darbuotojams, be to, užregistruotas ir projektas teisėjų algų kėlimui. Susidarė labai dideli skirtumai tarp tų pamalonintų pareigūnų ir visų kitų biudžetininkų, kurių algos buvo drastiškai sumažintos per krizę, o dabar pakeltos vos keliais eurais,“ – sako įstatymo projektą parengęs A. Sysas.

Viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimą nustato du dydžiai – bazinis darbo užmokestis (132,5 euro) ir konkretus koeficientas. Todėl padidinus atskiroms grupėms koeficientą vidutiniškai 20 procentų, reikia tą patį padaryti ir su valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiu. Po to visiems biudžetininkams galima būtų didinti bazinį darbo užmokesčio dydį.

Įstatymo projektą ketinama pateikti Seimui svarstyti dar šį mėnesį. Jeigu Seimas pritartų – atlyginimai 20 procentų didėtų 250 tūkstančių valstybės ir savivaldybių darbuotojų.

Paminėta Tarptautinė darbo diena

Lietuvos socialdemokratų partija kartu su profesinėmis sąjungomis Kudirkos aikštėje paminėjo Tarptautinę darbo žmonių dieną. Šventės metu LSDP palapinėje, galima buvo pabendrauti su partijos lyderiu Gintautu Palucku, Europos parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke Vilija Blinkevičiūte, Seimo LSDP frakcijos nariais Juliumi Sabatausku, Algirdu Sysu, Dovile Šakaliene, Antakalnio poliklinikos direktoriumi Evaldu Navicku, politologu Liutauru Gudžinsku, Medikų sąjūdžio nariu Vytautu Kasiulevičiumi ir partijos atsakinguoju sekretoriumi Linu Jonausku. Šventės dalyvius linksmino jauni atlikėjai: „Justin 3", Valda Ridikaitė, Deividas Valma ir “Skyders”!

 

Viešajame sektoriuje svarbūs visi darbuotojai

Vyriausybė vėl ėmėsi išskirtinių pareigūnų algų kėlimo – šįkart ketina motyvuoti žvalgus. Socialdemokratai ne prieš tai, kad būtų didinamos pareigūnų algos, tačiau kelti išskirtinai užmokestį tik žvalgams ar prokurorams yra neteisinga visų iš biudžeto algas gaunančių darbuotojų atžvilgiu.

Socialdemokratai nepritaria tokiai vyriausybės darbo užmokesčio politikai, kai viso viešojo sektoriaus darbuotojų – mokytojų, darželių auklėtojų, medikų, bibliotekininkų, savivaldybių, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų  algos buvo pakeltos vos keliais eurais ir lieka beveik tokio pat dydžio, kai buvo nukarpytos per ekonominę krizę. Tuo tarpu prokurorams jau buvo parodytas išskirtinis dėmesys ir atlyginimai padidinti keliais šimtais ar net iki tūkstančio eurų. Dabar tokia malonė teikiama žvalgams.

Išimčių tvarka keliamos algos pareigūnams kelia abejonių ir dėl dabartinių premjero Sauliaus Skvernelio sprendimų, pavyzdžiui, susijusių su Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko veikla. Vyriausybės vadovas savo sprendimus dėl ministro politinės atsakomybės sieja su prokurorų ir FNTT tyrimais.

„Vyriausybės argumentai, kad tokių pareigūnų kaip prokurorai ar žvalgai yra nedaug – neįtikina. Turi būti nuostata, kad viešajame sektoriuje  tikrai svarbūs visi darbuotojai,  o ne tik tie, „kas turi šautuvus“. Pavyzdžiui, socialiniai darbuotojai ligi šiol uždirba mažiau ir už mokytojus, nors daug kalbame, kokie jie svarbūs, kad apsaugotų skriaudžiamus,  mušamus vaikus,“ – sako socialdemokratas Algirdas Sysas.

Vyriausybė užuot didindama atlyginimus išskirtinai jėgos struktūrų atstovams, turi imtis viso viešojo sektoriaus darbo užmokesčio sistemos subalansavimo.

Mano pozicija Seime diskutuojant dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV pavasario sesijos darbų programos

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įver­ti­no Lie­tu­vos pro­ble­mas, Lie­tu­vos vys­ty­mą­si ir prieš ke­lias sa­vai­tes pa­skel­bė ataskaitą apie tai, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je ir ko­kios pro­ble­mos. Aš su­pran­tu, kad mes ne­tu­ri­me daug lai­ko skai­ty­ti. Aš pa­pras­čiau­siai per­skai­ty­siu tris ci­ta­tas. Ko­dėl aš jas per­skai­ty­siu, tur­būt pa­tys su­pra­si­te, nes jei­gu jūs žiū­rė­si­te į pro­gra­mą, tai dėl ši­tų klau­si­mų spren­di­mo nė­ra at­sa­ky­mų.

Pir­ma ci­ta­ta. „Ta­čiau pa­žan­ga ple­čiant mo­kes­čių ba­zę ir per­ei­nant prie šal­ti­nių, ku­rių ap­mo­kes­ti­ni­mas ma­žiau ken­kia au­gi­mui, nė­ra di­de­lė. Lie­tu­va įgy­ven­di­no re­for­mas, kad pa­ge­rin­tų pen­si­jų sis­te­mos tva­ru­mą, ta­čiau pen­si­jos te­bė­ra ne­adek­va­čios ir ne­ri­mau­ja­ma, kad at­ei­ty­je jos dar ma­žės. Lie­tu­va taip pat ėmė­si prie­mo­nių kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų trū­ku­mui su­ma­žin­ti.“

Skaityti daugiau...

Ko laukti iš Seimo pavasario sesijos?

Seimo pavasario sesija prasidės kovo 10 dieną. Pirmojo darbo posėdžio klausimas jau aiškus – kovo 13 dieną bus pradėta Mindaugo Basčio apkalta. Kokie kiti klausimai bus nagrinėjami pavasario sesijoje ir kokie darbai bus laikomi prioritetiniais ir svarbiausiais?

Žinių radijo laidoje atviras pokalbis dalyvavo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos vicepirmininkas Tomas Tomilinas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Andrius Kubilius ir socialdemokratas Algirdas Sysas.

Visą laidos įrašą galite pasiklausyti čia:

https://www.ziniuradijas.lt/laidos/atviras-pokalbis/ko-laukti-is-seimo-pavasario-sesijos?video=1

Visos teisės saugomos © 2013 Algirdo Syso svetainė. sukūrė: Luxus Creations.