Filtras
 • Darbo kodeksas turi nustatyti darbo normas, atsižvelgiant į profesinę riziką

  Spalio 1 d., po pateikimo Seimas pritarė Seimo Pirmininko pavaduotojo, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nario Algirdo Syso teikiamam Darbo kodekso 188 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, kuriuo siūloma numatyti, kad, nustatant darbo normas atskiroms darbuotojų kategorijoms, būtų atsižvelgta į objektyvius darbo aplinkos kriterijus.

  Registruoti skaityti daugiau...

 • Per 1 mėnesį po įsivaikinimo - 3 mėnesių vaikų priežiūros atostogos

  Seimo Pirmininko pavaduotojas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys Algirdas Sysas siūlo nustatyti 1 mėnesio terminą, skaičiuojant nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos, per kurį darbuotojui būtų suteikiamos dabar Darbo kodekse numatytos 3 mėnesių vaiko priežiūros atostogos, įsivaikinus vaiką. Kuo greičiau jas suteikus po teismo sprendimo dėl įvaikinimo įsiteisėjimo, būtų sudarytos galimybės šeimai skirti dėmesio tarpusavio ryšiams su įvaikintu vaiku užmegzti iškart po įvaikinimo.

  Registruoti skaityti daugiau...

 • Tarptautinėse parlamentarų žaidynėse Maskvoje

  Rugsėjo 19–23 d. Maskvoje vyko Tarptautinės parlamentarų žaidynės, kuriose mūsų Seimo nariai bendroje komandinėje įskaitoje užėmė antrąją vietą.

  Lietuvos delegacijoje, kuriai vadovavo Seimo Pirmininko pavaduotojas socialdemokratas Algirdas Sysas, buvo 11 parlamentarų. Į žaidynes taip pat vyko socialdemokratai: Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas, Visuomenės informacinės plėtros komiteto pirmininkas Mindaugas Bastys, Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas Edmundas Jonyla bei Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko pavaduotojas Domas Petrulis.

  Registruoti skaityti daugiau...

 • Kai didinome MMA, kalbėjome ir apie algų apskritai kėlimą

  „Kai praėjusių metų pabaigoje padidinome minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), jau kalbėjome ir apie algų pakėlimą pagal darbo sutartis dirbantiems žmonėms, taip pat valstybės tarnautojams, kurių yra žemos kvalifikacinės kategorijos ir atitinkamai - mažos algos. Be to, nepamirškime, kad realiosios žmonių pajamos per ekonominę krizę nuvertėjo kokiu 20 proc., kaip ir jų perkamoji galia. Todėl aš labai tikiuosi, kad dirbančiųjų pagal darbo sutartis užmokestis tikrai bus pakeltas nuo sausio 1 d.“, - sakė Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas LRT radijo laidoje „Nuo algos iki algos“ rugsėjo 24 d., antradienį.

  Registruoti skaityti daugiau...

 • Rusijos elgesys su Lietuvos vežėjais ir gamintojais susijęs su Lietuvos pirmininkavimu ES Tarybai

  „Socialdemokratai niekada nekeitė savo pozicijos dėl Rusijos, ir šiuo metu dedamos visos pastangos, kad situacija dėl mūsų vežėjų ir gamintojų susitvarkytų. Šiandien Lietuva yra Europos Sąjungos (ES) narė, ir šis klausimas nėra tik Lietuvos reikalas, o visos ES, ir Lietuva čia turi atstovauti ES, ypač dabar, pirmininkaudama ES Tarybai. Iš ES viršūnių sklinda aiškūs signalai Rusijai, kad taip elgtis negalima“, - tvirtino Seimo Pirmininko pavaduotojas, LSDP frakcijos narys Algirdas Sysas narys rugsėjo 19 d., ketvirtadienį, radijo „Znad Wilii“ laidoje „Salon polityczny“ su žurnaliste Renata Widman, kalbėdamas apie susiklosčiusią padėtį , kai Lietuvos vežėjai ir gamintojai susiduria su rimtomis kliūtimis, siekdami patekti į Rusijos ūkio rinką.

  Registruoti skaityti daugiau...

 • Būti teisiam ar būti teisingam N. Venckienės atžvilgiu – štai mįslė

  Hamletas paklausė – būti ar nebūti? – ir šis retorinis klausimas tapo amžinos klasikos pavyzdžiu.

  2009 m. Lietuvoje V. Šekspyro klasikai iškilo grėsmė – pasigirdo žemiškesnis retorinis klausimas – ko nori mergaitė? Kai, rodos, į šį klausimą buvo atsakyta, Lietuvos žemę sudrebino nauja epine fraze virtęs klausimas – kur dingo Neringa Venckienė?

  Pasak kai kurių šaltinių, dingo ir atsirado. O gal tapo tarptautinio realybės šou dalyve, mat veiksmo vieta, jų teigimu, peržengė Lietuvos Respublikos teritoriją, o į siužetą įsitraukia vis daugiau trečiųjų asmenų, įvairiais būdais siekiančių gauti nors ir antraplanį vaidmenį šioje istorijoje. Dalis iš jų tampa F. Felinio paparaciais, kiti bando įkūnyti A. Konano Doilio šerlokus. Vienaip ar kitaip, nors už N. Venckienę dar nepasiūlytas milijonas, siekiančių suteikti bet kokios informacijos apie šią mūsų laikų heroję – apstu.

  Registruoti skaityti daugiau...

 • Pirmiausia – Lietuvos ir ES biudžetas bei pirmininkavimas ES Tarybai, po to – pasitikėjimo V. Gapšiu klausimas

  „Socialdemokratų pozicija dėl nepasitikėjimo Seimo Pirmininko pirmuoju pavaduotoju Vytautu Gapšiu yra labai aiški. Po Teismo sprendimo LSDP iškart pareiškėme, kad geriau būtų, jei jis pasitrauktų iš savo pareigų. Laikmetis yra labai atsakingas. Tvirtinsime 2014 metų biudžetą, Lietuva pirmininkauja Europos Sąjungai (ES), laukia svarbūs darbai, susiję su ES ilgalaikės finansinės 2014-2020 metų perspektyvos įgyvendinimu“, - teigė Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas rugsėjo 10 d. „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Lietuva tiesiogiai“.

  Registruoti skaityti daugiau...

 • Svarbiausia - susitarti dėl 2014 metų biudžeto, kuris leistų didinti žmonių pajamas

  „Socialdemokratai yra pasirengę naujai Seimo darbų sesijai. Svarbiausias uždavinys - susitarti dėl tokio 2014 metų biudžeto, kuris leistų padidinti žmonių pajamas. Turime pakelti gyventojų perkamąją galią ir rasti lėšų, kad atlyginimai pradėtų augti. Tai ir moralinis reikalas, kad pademonstruotumėme požiūrį į žmones, kurie liko Lietuvoje gyventi ir dirbti“, - „Žinių radijo“ laidoje „Aktualijų valanda“ rugsėjo 9 d., pirmadienį, apie tai, ką turėtų svarstyti Seimas prasidedančioje Seimo sesijoje tvirtino Seimo Pirmininko pavaduotojas socialdemokratas Algirdas Sysas.

  Registruoti skaityti daugiau...

 • Lietuvos valstybingumo pagrindus įtvirtinusių dokumentų paroda pristatyta Seime

  Šiandien Parlamento galerijoje pristatyta istorinių dokumentų ir fotografijų paroda „Lietuvos sugrįžimas į laisvų pasaulio šalių bendriją“. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba aktu „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ paskelbė, kad Lietuva atkuria 1940 metais okupacijos nutrauktą savo valstybingumą. Daugiau kaip metus, iki pat prokomunistinių jėgų pučo Maskvoje žlugimo 1991 m. rugpjūčio mėnesį, Lietuva atkakliai ir kryptingai siekė tarptautinio atkurtos Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės pripažinimo. Derybos, kontaktai su pasaulio valstybių vyriausybėmis ir parlamentais, asmeniniai ryšiai su žymiausiais pasaulio politikais buvo vainikuoti visuotinio pripažinimo pergalės. Lietuva tapo visateise Jungtinių Tautų Organizacijos, NATO, Europos Sąjungos nare, aktyvia kitų tarpvalstybinių ir visuomeninių organizacijų dalyve, tarptautinių projektų iniciatore ir vadove.

  Parodoje eksponuojamus dokumentus renginio svečiams pristatė Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas. „Labai džiugu, kad Lietuvos svečiams, o ir dar kartą Lietuvos visuomenei, pristatomas istorinis ir unikalus Lietuvos Respublikos konstitucinis dokumentas – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, su visais Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatų parašais, originalas. Šis Lietuvos valstybės naujajame archyve saugomas dokumentas 2006 m. kovo 30 d. buvo įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. Paroda suteikia galimybę susipažinti su trisdešimt devynių šalių istorinio, kultūrinio, diplomatinio paveldo dalimi bei asmenimis, kurie tiek daug prisidėjo, kad Lietuva sėkmingai sugrįžtų į laisvų pasaulio šalių bendriją. Mes esame labai dėkingi pirmiesiems užsienio šalių ambasadoriams už Lietuvos labui nuveiktus darbus“, – sakė A. Sysas.

 • Lietuvos valstybingumo pagrindus įtvirtinusių dokumentų paroda pristatyta Seime

  Šiandien Parlamento galerijoje pristatyta istorinių dokumentų ir fotografijų paroda „Lietuvos sugrįžimas į laisvų pasaulio šalių bendriją“. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba aktu „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ paskelbė, kad Lietuva atkuria 1940 metais okupacijos nutrauktą savo valstybingumą. Daugiau kaip metus, iki pat prokomunistinių jėgų pučo Maskvoje žlugimo 1991 m. rugpjūčio mėnesį, Lietuva atkakliai ir kryptingai siekė tarptautinio atkurtos Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės pripažinimo. Derybos, kontaktai su pasaulio valstybių vyriausybėmis ir parlamentais, asmeniniai ryšiai su žymiausiais pasaulio politikais buvo vainikuoti visuotinio pripažinimo pergalės. Lietuva tapo visateise Jungtinių Tautų Organizacijos, NATO, Europos Sąjungos nare, aktyvia kitų tarpvalstybinių ir visuomeninių organizacijų dalyve, tarptautinių projektų iniciatore ir vadove.

  Registruoti skaityti daugiau...

 • Kas atsakys už A. Kubiliaus Vyriausybės vykdytą antikonstitucinę politiką ir padarytą žalą?

  Daugelis Andriaus Kubiliaus Vyriausybės sprendimų ir vykdytų reformų Konstitucinio Teismo (KT) pripažinti antikonstituciniais, tačiau ji nepaisė KT nutarimų, todėl apkalta yra rimtas svarstymų objektas. Valstybė atitinkamai turės grąžinti gyventojams 1-2 mlrd. litų. Tai, ką dešinieji vadina krizės suvaldymu, nubloškė 33 proc. Lietuvos gyventojų į skurdą ir tapo kliūtimi dabartinei Vyriausybei pagerinti šalies ekonominę ir socialinę padėtį.

  Registruoti skaityti daugiau...

 • Algirdas Sysas dalyvavo darbo pietuose su Vokietijos Federacinės Respublikos Prezidentu Joachimu Gauku (Joachim Gauck)

  Algirdas Sysas dalyvavo darbo pietuose su Vokietijos Federacinės Respublikos Prezidentu Joachimu Gauku (Joachim Gauck)

 • ESBO Parlamentinėje asamblėjoje įvertintas Lietuvos indėlis į organizacijos veiklą

  Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje asamblėjoje (ESBO PA), vykusioje birželio 28 – liepos 4 dienomis Stambule (Turkijoje), Lietuvos delegacijai skirtas ypatingas dėmesys. Pasak Lietuvos parlamentinės delegacijos vadovo, Seimo nario socialdemokrato Algirdo Syso, pirmą kartą per daugiau nei dvidešimt metų mūsų šalies atstovas išrinktas Asamblėjos viceprezidentu. Šią poziciją trejų metų kadencijai užėmė Seimo narė Vilija Aleknaitė-Abramikienė.

  „Tai tikrai labai svarbus momentas, kuris įrodo, jog, nors Asamblėjoje mes turime vos tris delegatus, tačiau nuolatinis ir atsakingas Lietuvos atstovų darbas bei indėlis yra vertinamas. Šiemet į mūsų delegaciją buvo atkreiptas ir didesnis dėmesys dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai bei dėl to, jog buvo nagrinėjama nemažai klausimų, susijusių su Rytų partneryste, o Lietuva šiais klausimais dažnai tampa vienu iš pagrindinių tiltų, padedančių bendradarbiauti skirtingoms pusėms“, – teigia ESBO PA delegacijos vadovas A. Sysas.

  Registruoti skaityti daugiau...

 • Susitikimas su Kinijos Liaudies Respublikos Liaudies atstovų susirinkimo Etninių reikalų komiteto delegacija

  Liepos 8 d. Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas buvo susitikęs su Kinijos Liaudies Respublikos delegacija, kuriai vadovavo Etninių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Sun Dafa. Pasveikinęs delegacijos narius Algirdas Sysas pasidžiaugė, kad užpernai pažymėjome diplomatinių santykių užmezgimo tarp Kinijos Liaudies Respublikos ir Lietuvos Respublikos dvidešimtmetį. „Dabar turime gražių mūsų santykių pasiekimų, kuriuos galime iliustruoti įvykusiais aukščiausių Lietuvos ir Kinijos vadovų vizitais, susitikimuose sudarytomis sutartimis, ekonominiais rodikliais, žmonių tarpusavio santykiais“, – sakė A.Sysas.

  Registruoti skaityti daugiau...

Visos teisės saugomos © 2013 Algirdo Syso svetainė. sukūrė: Luxus Creations.