LSDP 120-mečiui skirtame suvažiavime akcentuotas socialdemokratų indėlis į Lietuvos demokratijos kūrimą

Lietuvos parodų rūmuose „LITEXPO“ vykusiame seniausios, didžiausios ir populiariausios Lietuvos partijos – Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) – XXXIV suvažiavime, skirtame LSDP 120-mečio minėjimui, patvirtinta bendra LSDP politinė programa, LSDP Seimo rinkimų programa bei LSDP kandidatai rinkimuose į Seimą vienmandatėse ir daugiamandatėse rinkimų apygardose.

LSDP vicepirmininkas Gediminas Kirkilas perskaitė suvažiavimo kreipimąsi į Lietuvos žmones „Tau, Lietuva“, pavadinto pagal ilgamečio LSDP pirmininko, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataro Stepono Kairio (1879–1964) atsiminimų knygą. Jame akcentuojamas LSDP indėlis į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir demokratijos kūrimą tarpukariu bei dabar, integraciją į NATO ir ES.

„Dabartinės valdančiosios daugumos kadencijos metu šį darbą tęsia koalicinė XVI Algirdo Butkevičiaus vadovaujama Vyriausybė. 2013 m. sėkmingai pasiruošta ir pirmą kartą Lietuvos istorijoje pirmininkauta Europos Sąjungos Tarybai, inicijuoti Rytų partnerystės projektai, įvestas euras, užbaigti energetinę nepriklausomybę įtvirtinantys projektai, deramasi dėl Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje“, – teigiama kreipimesi.

Tarp LSDP suvažiavimo svečių buvo Švedijos Riksdago (parlamento) narys Pyry Niemi, Friedricho Eberto fondo atstovas Baltijos šalims Werner Rechmann, Europos socialistų partijos atstovai Konrad Golota (Lenkijos kairiųjų demokratų sąjunga) ir Mia Sundelin (Švedijos socialdemokratų partija).

Visos teisės saugomos © 2013 Algirdo Syso svetainė. sukūrė: Luxus Creations.