LSDP – LDDP minėjo susijungimo 15 metų jubiliejaus progą

Lietuvos socialdemokratų partija, turinti gilias istorines šaknis, tuomet formavosi labai principingoje ir demokratiniais principais paremtoje ieškojimų erdvėje. Dvi atskiros, socialdemokratines vertybes propaguojančios grupės žmonių, vadovaujamų V. Andriukaičio, A. Sakalo A. Bagdono, D Kirvelio ir kt., atvedė pažangius, socialdemokratiškai mąstančius žmones 1989 metų rugpjūčio mėn. į atkuriamąją konferenciją.

Lietuvos demokratinė darbo partija Lietuvos gyvenime atsirado 1990 metais gruodžio mėnesį. Svarbiausia jos atsiradimo priežastis 1989 metais buvo LKP atsiskyrimas nuo TSKP. Šis veiksmas sudarė palankias sąlygas reorganizuoti savarankišką LKP į naują socialdemokratinės pakraipos partiją – LDDP.

Tai įvyko 2001 metu sausį, kai partijos bendrame suvažiavime susivienijo į vieningą LSDP. Ir jau tų pačių metų liepą prisiekė koalicinė LSDP ir Naujosios sąjungos vyriausybė, vadovaujama LSDP pirmininko Algirdo Brazausko.

 

Ir, kaip rodo pastarųjų 15 metų LSDP veikla bei jos įtaka šalies gyvenimui, šis toliaregiškas žingsnis visiškai pasiteisino.

Aktyvus kasdieninis darbas leido Lietuvos darbo žmonėms suprasti, jog  partijos žodžiai nesiskiria nuo darbų. Gal todėl nuo 2001 iki 2008 metų socialdemokratams buvo patikėta formuoti XII, XIII ir XIV Lietuvos vyriausybes. Joms vadovavo LSDP pirmininkas Algirdas Brazauskas ir Gediminas Kirkilas. Buvo nuveiktas milžiniškas darbas tiek vidaus politikoje, tiek tarptautinių santykių srityje. Tapome Europos Sąjungos, NATO nariais, o tai liudija apie rimtą tarptautinį pripažinimą.

Tai, kad Lietuvos žmonės pasitiki socialdemokratais, rodo aukšti partijos reitingai bei pergalė 2012 metų Seimo rinkimuose. LSDP tapo esmine ir konsoliduojančia jėga formuojant naują koalicinę vyriausybę kartu su Darbo bei Tvarkos ir teisingumo partijomis. Rezultatai akivaizdūs: sėkmingai pirmininkavome Europos Sąjungoje, išplėtėme bendradarbiavimą su NATO, įsivedėme eurą, įgyvendinome ir įgyvendiname svarbius energetinius ir transporto projektus.

Mes einame teisingu ir apmąstytu keliu. Nekeičiame savo principinių socialdemokratinių nuostatų. Visada žengiame ryžtingai, aiškiai matydami savo pasirinktą tikslą. Taip elgsimės ir toliau.

Visos teisės saugomos © 2013 Algirdo Syso svetainė. sukūrė: Luxus Creations.