Siekiama, kad naujas Darbo kodeksas nepaskatintų emigracijos

2015 m. lapkričio 9 d. Seimo posėdžių sekretoriate užregistruotas pasiūlymas į Darbo kodekso projektą Nr. XIIP-3234. Seimo nariai Algirdas Sysas ir Giedrė Purvaneckienė siekia, kad naujasis Darbo kodeksas neiššauktų naujos emigracijos bangos. Būtent todėl Seimo narys A. Sysas mano, kad „lazdos perlenkimas“ darbo santykius reglamentuojančių nuostatų liberalizavimo pusėn gali padaryti meškos paslaugą. Jie siekia, kad būtų išlaikytos tam tikros nusistovėjusios garantijos darbuotojams, kad būtų stiprinamas profesinių sąjungų vaidmuo ir kad Lietuvos žmonės Lietuvoje galėtų dirbti ir užsidirbti. Seimo nario A. Syso manymu, naujai siūlomas Darbo kodeksas – tai tam tikra rizika, o rizikuojama šiuo atveju nepamatuotai – Lietuvos žmonėmis, kurie, esant nepalankiai situacijai Lietuvos darbo rinkoje, gali ieškoti geresnių, saugesnių sąlygų svetur. Rengiant pasiūlymą buvo bendradarbiaujama su profesinių sąjungų atstovais, todėl stengtasi kiek įmanoma labiau atspindėti jų poziciją ir perteikti lūkesčius, į kuriuos nebuvo atsižvelgta svarstant Darbo kodekso projektą Lietuvos Respublikos Trišalėje taryboje. Parengtas pasiūlymas, apimantis daugiau nei 50 Darbo kodekso projekto straipsnių, artimiausiu metu bus svarstomas Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete.

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1092804&p_tr2=2

 

Visos teisės saugomos © 2013 Algirdo Syso svetainė. sukūrė: Luxus Creations.