Seimo Tarpparlamentinių ryšių grupės su Rumunija delegacijos vizitas Rumunijoje

Seimo Tarpparlamentinių ryšių grupės (toliau TRG) su Rumunija delegacija, kurią sudarė Seimo Pirmininko pavaduotojas, grupės pirmininkas Algirdas Sysas, grupės pirmininko pavaduotojas Sergej Ursul ir Seimo Ekonomikos komiteto narys Rokas Žilinskas 2015 m. birželio 22 – 24 d. lankėsi Rumunijoje Corneliu Popescu, Rumunijos parlamento Senato Draugystės su Lietuvos parlamentu grupės pirmininko, kvietimu (2015 m. birželio 17 d. Seimo Valdybos sprendimas SV-S-1111). Delegaciją lydėjo Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių departamento Protokolo skyriaus vyr. specialistė Eglė Sabalienė.

Vizito metu delegacija lankėsi Rumunijos parlamento Senate.

Susitikime su Rumunijos parlamento Depatatų rūmų ir Senato specialaus Šengeno komiteto pirmininku Titus Corlatean padėkota Lietuvai už paramą siekiant prisijungti prie Šengeno sutarties, atsižvelgiant į techninius reikalavimus. Pažymėta, jog Lietuva nuosekliai remia Rytų partnerystės projektus Ukrainoje, Moldovoje.

Susitikime su Rumunijos parlamento Senato Draugystės su Lietuvos parlamentu grupės pirmininku Corneliu Popescu pasidžiaugta, kad vyksta abipusis šalių santykių gerinimas, naujų idėjų atradimas.Susitikimo metu diskutuota apie abiejų šalių parlamentinę veiklą, įstatymų priėmimo dažnumą, parlamentų populiarumą. Akcentuotas kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas.

Lietuvos pusė pakvietė Rumunijos parlamento Senato Draugystės su Lietuvos parlamentu grupės pirmininką ir narius atvykti vizito į Lietuvą jiems patogiu laiku.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas pažymėjo, kad vyksta daug susitikimų politiniame lygmenyje, tad reikia pereiti į platesnį bendradarbiavimą įvairiose sferose: ekonomikos, kultūros, turizmo.

2015 m. rugpjūčio mėn. Rumunijoje su darbiniu vizitu lankysis Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, tad iš to seka, kad reikalingi glaudesni ryšiai ekonomikos srityje, nes jie Europos Sąjungos kontekste yra labai silpni. Pažymėta, jog reikia naikinti stereotipus apie Rumuniją ir skatinti Lietuvos verslininkus investuoti šioje šalyje.

Pažymėta, kad Seime pasirašytas politinių partijų susitarimas dėl 2014-2020 metų Lietuvos Respublikos užsienio, saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių. Pasidalinta informacija apie atominę energetiką – Lietuva laikosi nuomonės, kad statant atomines jėgaines ES kaimynystėje turi būti laikomasi tarptautinių konvencijų.

Rumunijos pusė apgailestavo, kadpastebimas susilaikymas, mąstant apie investicijas Rumunijoje. Pažymėta, kad politinės, ekonominės ir kitos institucijos turėtų spręsti šią problemą, t. y. mažinti išankstinį nusistatymą šalies atžvilgiu. Rumunijoje yra nemažai įmonių, kurios domisi įvairios produkcijos - elektros įrangos, baldų, medienos, vyno -  eksportu į Lietuvą.

Pabrėžta, kad Rumunija garantuoja saugumą, tačiau jai pačiai taip pat reikalingas saugumas. Todėl stengiasi būti aktyvia NATO nare ir tikisi per 10 metų pasiekti 2 proc. šalies BVP krašto apsaugai. Pabrėžta, kad nacionalinis saugumas turi būti vykdomas su ekonominiu bei socialiniu saugumu.

Pristatytas kultūrinės programos „Noriu išmokti draugo kalbą“ projektas,kurio trukmė nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.

Seimo Pirmininkės vizitas numatytas 2016 metais.

Susitikime su Senato užsienio reikalų komiteto pirmininku Petru Filip pasidžiaugta dėl Senato užsienio reikalų komiteto ir Seimo užsienio reikalų komiteto glaudžių bendradarbiavimo ryšių.

Rumunijos pusė pabrėžė,kad diplomatiniai politiniai santykiai ypatingai svarbūs jų šaliai, tačiau išreiškė apmaudą, kad nepakankamai suprantama parlamentinės diplomatijos svarba.

Pristatyti svarbūs užsienio politikos punktai: Rytų partnerystės klausimas, ES plėtra, politinė situacija ES viduje. Akcentuota, kad Rumunija vertina, jog Lietuva turi svarų balsą svarbiose politinėse institucijoje, tai reiškia, kad Rumunija turi patikimą partnerį ES sprendimuose.

Lietuvos pusė laikosi nuomonės, kad Lietuvos ir Rumunijos pozicijos sutampa sprendžiant daugelį klausimų. Lietuva padėkojo Rumunijos politikams už tvirtus ir ryžtingus pasisakymus dėl Rusijos agresijos Ukrainoje. Taip pat duotas pažadas, jog Lietuva palaikys Rumunijos inicijuotus projektus, susijusius su Vakarų Balkanų šalimis.

Susitikime su Rumunijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriumi RaduPodgorean pasidžiaugta dėl abiejų šalių vystomos parlamentinės diplomatijos. Pabrėžta, kad abi šalys laikosi panašių pozicijų dėl energetinio saugumo ir santykių ES viduje.

Rumunijos pusė akcentavo, jog tai yra svarbu abiejų šalių įvairiapusių santykių vystymuisi. Priminta, kad Klaipėdoje atidarytas Rumunijos garbės konsulatas. Pasidžiaugta sėkmingu Lietuvos pirmininkavimu ES Tarybai 2013 metais, nors politinis kontekstas buvo sudėtingas ir provokatyvus.

Rumuniją domina ekonominių santykių plėtojimas, kultūrinis bendradarbiavimas. Dabar Lietuva ir Rumunija yra tokioje situacijoje, kad abiems šalims reikia „perorientuoti rinką“. Rumunijos verslo dalis buvo nukreipta į ES, tačiau finansinės krizės metu paaiškėjo, kad reikia kreipti dėmesį į Rytų zoną. Apsvarstyta abiejų šalių bendros veiklos galimybės trečiose šalyse. Tačiau didžiausias dėmesys išlieka politiniam saugumui, ekonominėms problemoms. Išreikštas susirūpinimas galimos krizės energetikos srityje. Pastebėta, kad abi šalys turi labiau susivienyti Rytų partnerystės klausimu. Rumunija palaiko ES ir NATO politiką.

Lietuvos pusė teigė, jog reikia skatinti eksportą, importą, tiesiogines investicijas, kultūrinį bendradarbiavimą. Padėkota Rumunijai už griežtų pozicijų laikymąsi Rusijos atžvilgiu. A. Sysas paminėjo, kad Lietuvoje gerai vystomos mokslo sritys, tad čia gali būti geros investicijos iš Rumunijos pusės.

Susitikime su Senato Pirmininko pavaduotoju Cristian Dumitrescu apsikeista nuomonėmis apie abiejų valstybių užimamas pozicijas Rytų partnerystės klausimu. Aptarti abiejų šalių socialiniai modeliai.

Visos teisės saugomos © 2013 Algirdo Syso svetainė. sukūrė: Luxus Creations.