Garantijos nepilną darbo dieną dirbantiems asmenims

Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas siūlo priimti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo  papildymo 71 straipsniu įstatymo projektą (XIIP-2771). Siūlomomis nuostatomis būtų užtikrintos valstybinio socialinio draudimo (VSD) garantijos asmenims, pagal įstatymus dirbantiems ne visą darbo laiką, ir būtų papildytas Sodros biudžetas apytiksliai 111 mln. eurų.

Algirdo Syso iniciatyva nėra laužta iš piršto. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių mokėjimo sistemą gaubė panaši šešėlio skraistė ir kaimyninėse šalyse. Estijoje buvo įvestos analogiškos pataisos. Šios pataisos – tai vienas iš būdų, leidžiantis Estijai užtikrinti socialines garantijas darbuotojams, gaunantiems minimalią mėnesinę algą ir siaurinti darbdavių (draudėjų), vengiančių sąžiningai mokėti  mokesčius ratą.

Siūloma nustatyti, kad tokių asmenų VSD įmokos būtų skaičiuojamos nuo sumos, ne mažesnės negu minimali mėnesinė alga (MMA). Įmokos galėtų būti skaičiuojamos nuo mažesnės negu MMA sumos, t. y. nuo asmeniui faktiškai priskaičiuoto darbo užmokesčio, jeigu asmuo jau dirba pas kitą darbdavį (draudėją) ir nuo darbuotojui jau priskaičiuoto darbo užmokesčio yra skaičiuojamos VSD įmokos nuo sumos, ne mažesnės negu MMA. VSD įmokos taip pat galėtų būti skaičiuojamos nuo sumos, mažesnės negu MMA, jeigu darbuotojas dalį laiko nedirbo dėl nedraudiminio laikotarpio arba gavo ligos, motinystės, tėvystės arba motinystės (tėvystės) pašalpą.

Šiuo metu pagal darbo sutartis dirbančių asmenų socialinio draudimo stažas nustatomas pagal priskaičiuotų VSD įmokų į Valstybinio socialinio draudimo  fondą (VSDF) laikotarpį ir ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės arba motinystės (tėvystės), ligos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo pašalpų ir nedarbo socialinio draudimo išmokų iš VSDF gavimo laikotarpius. Jei įmokos priskaičiuotos nuo minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Kai įmokos priskaičiuotos nuo mažesnės nei minimalioji mėnesinė alga sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu.

Priėmus siūlomą pataisą, teisiniu reguliavimu būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui, kai darbdavys (draudėjas) valstybiniam socialiniam draudimui deklaruoja ir moka VSD įmokas nuo nepilną darbo dieną deklaruojamo darbo laiko ir atitinkamos sumos, o savo darbuotojui apskaičiuoja minimalią mėnesinę algą nuo pilno darbo krūvio.

Pagal VSDF valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktus Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis, 2014 m. lapkričio mėn. Lietuvoje buvo 171,4 tūkst. darbo sutartis su darbdaviu (draudėju) pasirašiusių ir visą mėnesį dirbusių asmenų, kuriems buvo priskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sumos, mažesnės negu MMA. Šių asmenų vidutinės draudžiamosios pajamos per mėnesį buvo tik 164,68 eurai, todėl šių asmenų per kalendorinius metus įgytas socialinio draudimo stažas būtų proporcingai mažesnis.

Būtinybę keisti įstatymą galėtų pailiustruoti ir kiti iškalbingi skaičiai:

Profesijos pagal didžiausią apdraustųjų skaičių, kai darbo užmokestis yra mažesnis nei MMA, 2014 m.

Draudžiamosios pajamos, eurai

Apdraustųjų skaičius

Valytojai, kambarinės, pagalbininkai

162,71

12 152

Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai

100,61

9 589

Pardavėjai

177,86

9 443

Reklamos ir rinkodaros specialistai

120,13

5 190

Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

107,3

4 144

Buhalteriai

125,09

4 109

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai

173,92

3 983

Virėjai

181,97

2 590

Padavėjai

178,17

2 480

Lengvųjų automobilių, taksi, furgonų vairuotojai

148,92

2 373

 

Priėmus Įstatymą, darbdavys vidutiniškai per mėnesį turėtų priskaičiuoti 54 eurais didesnes VSD, įskaitant ir privalomojo sveikatos draudimo, įmokas. Tikėtina, kad darbo valandomis, užmokesčiu ir įmokomis manipuliuojantiems darbdaviams netekus konkurencinio pranašumo, pagerėtų verslo sąlygos tiems darbdaviams, kurie skaičiuoja VSD įmokas nuo darbuotojo faktiškai išdirbto darbo laiko ir už šį laiką priskaičiuotos MMA sumos. 

Visos teisės saugomos © 2013 Algirdo Syso svetainė. sukūrė: Luxus Creations.