Telšiuose lankėsi LR Seimo pirmininko pavaduotojas A. Sysas ir Krašto apsaugos ministras J. Olekas

2014 m. vasario 7 d. Telšiuose lankėsi LR Seimo pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas. Vizito tikslas – apsilankyti Telšių rajono savivaldybėje, sužinoti kaip joje tvarkomasi. A. Syso darbotvarkėje planuoti susitikimai ir su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau - Sodros) Mažeikių skyriaus Telšių padalinio bei Telšių teritorinės darbo biržos atstovais, Telšių rajono savivaldybės seniūnijų vadovais, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus socialiniais darbuotojais.

Telšių rajono savivaldybėje A. Sysui meras Vytautas Kleiva glaustai apibūdino savivaldybės situaciją, patvirtintą biudžetą, laukiančius darbus ir iššūkius. Susitikime dalyvavo LR Seimo narys Valentinas Bukauskas.

Toliau vyko darbotvarkėje numatyti susitikimai. Sodros Telšių padalinio būstinėje Mažeikių skyriaus direktorė Laima Nagienė kartu su skyrių vedėjais pristatė Sodros Mažeikių skyriaus veiklos statistinius duomenis, išsamiau komentuodama Telšių padalinio situaciją. Mažeikių skyriui priklauso Akmenės, Mažeikių, Plungės, Skuodo, Telšių skyriai. Pagal apdraustųjų skaičių Telšių ir Plungės skyriai yra apylygiai; draudėjų šiek tiek daugiau Plungėje, nei Telšiuose. 2012-13 m. socialinio draudimo įmokų surinkta 99,19 proc.

L. Nagienė apibūdino situaciją dėl bankrutuojančių įmonių, ypač statybos srityje. Kaip rezervą sutaupyti pateikė argumentus peržiūrėti Bankroto įstatymą, pasiūlė sukonkretinti PSD įmokų administravimo klausimą : ar Sodra, ar VMI ? Kalbėdama apie pensijas iškėlė klausimą, kodėl į stažą pensijai įskaitomas tremties laikas, argumentuodama, jog už buvimą tremtyje asmenys gauna valstybinę pensiją. Be to, yra gaunančių šias pensijas, nors nebuvę ištremti, o tik į sąrašus įtraukti. Opus terminuotų darbo sutarčių klausimas: asmuo padirba 1 dieną ar panašų neilgą laiką, darbdavys atleidžia, o asmuo įgyja teisę 6 mėnesius gauti nedarbo išmoką.

Telšių teritorinės darbo biržos direktorė Dangirutė Jurkuvienė atvykusiems A. Sysui ir jį lydintiems asmenims pateikė informaciją apie teritorinės darbo biržos veiklos rodiklius. 2014 m. sausio 1 d. duomenimis, nedarbas šalyje -11,1%, Telšių apskrityje - 13,48 %, Telšių savivaldybėje -12,22 %. Registruota bedarbių -12245. Aktualus jaunimo nedarbo klausimas, ypač jaunimo, neturinčio profesinio pasirengimo, grupėje: apskrities mastu - 54,3%, Telšių rajone - 49,6%. Integravimui į darbo rinką skatinti išleista per 3 mln. Lt, dar paprašyta papildomų 300 tūkst., bet tas mažai gelbėjo.

Direktorė D. Jurkuvienė akcentavo, jog registruota daugiau laisvų darbo vietų, nei norinčiųjų įsidarbinti. Regione daugiau trūksta darbininkiškų profesijų darbuotojų. Vis tik didelė dalis bedarbių, anot direktorės, nėra tikri bedarbiai, todėl ji siūlytų keisti Lietuvos darbo biržos tvarkos aprašus. Taip pat labai svarbu būtų gauti prieigą prie Studentų registro, nes tai būtina informacija darbo biržai. Prioritetas veikloje - kova su jaunimo nedarbu. Dėl taikytinų lengvatų darbdaviams nemokant įmokų 1 metus: maždaug 30000 priimta jaunų asmenų, bet nedarbas nesumažėjo (tai reiškia, jog darbdaviai atleido kitus darbuotojus). Pasiūlė peržiūrėti teikiamas darbdaviams lengvatas, keisti Trišalę sutartį, nes nėra tikrojo šalių suinteresuotumo.

Dėl Trišalės sutarties mechanizmo efektyvumo siūlyta ilginti profesinio mokymo laiką jį derinant pakaitomis su praktika - tai būtų pameistrystės mokymai. Taip pat reikėtų siekti didesnio skirtumo tarp kvalifikuoto ir nekvalifikuoto darbo apmokėjimo.

A. Sysas susitikime kalbėjo, jog šalyje neišmokta daugelio klausimų išspręsti per kolektyvinę sutartį. Darbas - visa ko pradžia valstybėje, šeimoje. Gaji nuostata: valstybė turi pasirūpinti. Socialinės paramos įstatymo administravimo nauja tvarka leis mažinti išmokas vengiantiems dirbti. Kita vertus, negalima užsukti čiaupų veltėdžių šeimose augantiems vaikams. Klausė: gal bendruomenės padės? Lietuva paskutinę vietą užima pagal BVP perskirstymą. Problema su mokesčiais valstybėje. Akcentavo, jog 2013 m. šalyje net trečdalis darbo užmokesčio apmokestinta 15% tarifu. Progresiniai mokesčiai šalyje galėtų būti sprendimo raktu.

Planuotus darbus pratęsė Telšių rajono savivaldybės salėje vykęs Seimo pirmininko pavaduotojo A. Syso ir į Telšius atvykusio Krašto apsaugos ministro Juozo Olekos susitikimas su dirbančiaisiais socialiniais darbuotojais, seniūnijų atstovais. A. Sysas klausė, ką galima dar padaryti geriau administruojant socialines išmokas, ypač seniūnijose, palengvinant atsakingų specialistų darbą. Pažadėjo kalbėti šiais klausimais Seimo valdančioje koalicijoje, ieškoti būdų padidinti socialinių darbuotojų darbo apmokėjimą.

Lendra Bukauskienė, Telšių socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja, nurodė, jog perėmus išmokų administravimą, nieko baisaus neįvyko. Išmokų gavėjų rajone sumažėjo 32,3 %. Pasigendanti tarpinstitucinio bendradarbiavimo, per daug savivaldybei užkrauta naštos dėl asmenų turto, pajamų tikrinimo. Teisinė bazė kintanti, tenka būti ne tik teisininku, bet ir darbo inspektoriumi, tyrėju. Neramina nuogirdos apie šalpos išmokų administravimo perdavimą Sodrai. Ši funkcija tiesiogiai susijusi su skyriaus paslaugų neįgaliems žmonėms teikimu, jie geriausiai žino realią situaciją. Žinantys, kas piktnaudžiauja, kam dalį slaugos išmokos nereiktų pinigais skirti.

Daug klausimų kilo dėl reikiamų dokumentų sutvarkymo 5 vaikus užauginusioms motinoms norint skirti priemoką. Degaičių seniūnijos seniūnas Antanas Kontrimas teigė, jog dažnai nežinąs kaip paruošti reikalaujamas charakteristikas, ir pateikė siūlymą, kad Vidaus reikalų ministerija galėtų pateikti pažymas dėl nurodytų asmenų teistumo, kurios galėtų būti pakankamas pagrindas.

A. Sysas oponavo dėl šalpos išmokų, teigdamas kad turėtų būti vienose rankose, klausė apie seniūnijų bendruomenines komisijas, jų problemas. Rolandas Bružas, Varnių seniūnijos seniūnas, akcentavo, jog savivaldybė daug informavo apie naują tvarką, todėl išmokų procesas vykdomas pakankamai sklandžiai. Gelbsti ir aktyvėjantis gyventojų pilietiškumas.

Krašto apsaugos ministras J. Olekas susitikime atsakė į pateiktus klausimus euro įvedimo, referendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams klausimais. Taip pat informavo, jog bus skiriamas didelis dėmesys vaikų vasaros stovykloms, siūlė apsvarstyti didesnio, nei ankstesniais metais, vaikų skaičiaus įtraukimą, teikti siūlymus.

Susitikimo pabaigoje meras V. Kleiva padėkojo atvykusiems svečiams bei visiems susirinkusiesiems už išsakytas nuomones ir siūlymus.

Visos teisės saugomos © 2013 Algirdo Syso svetainė. sukūrė: Luxus Creations.