Renginiai

A. Sysas – už efektyvesnį socialinį dialogą

Seimo Pirmininko pavaduotojas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys Algirdas Sysas siūlo priimti įstatymų pakeitimus, kurie sudarytų teisines prielaidas darbuotojų atstovams dalyvauti ir pasisakyti sprendimų priėmimo procese.

 

Spalio 30 d. A. Sysas užregistravo Akcinių bendrovių įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIP-1147) bei Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (Nr. XIIP-1148). Šiais projektais siekiama, kad juridinio asmens valdymo organų posėdžiuose turėtų teisę dalyvauti ir kalbėti darbuotojų atstovai, t.y. profesinės sąjungos ar darbo tarybos.

„Darbuotojams ir šiuo metu nėra draudžiama dalyvauti sprendimų priėmimo procese, tačiau teisės norminiuose aktuose nėra nuostatų, numatančių teisiškai pagrįstą lygiavertį darbuotojų atstovų dalyvavimą, tuo labiau – galimybę pasisakyti jiems rūpimais klausimais įmonės valdymo organų posėdžiuose“, – teigė A. Sysas.

Priėmus A. Syso siūlomus pakeitimus, taip pat būtų įgyvendinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos Bendrijoje. Ši Direktyva nustato pareigą valstybėms narėms užtikrinti darbuotojų informavimo ir konsultavimo tinkamą įgyvendinimą.

„Nors Darbo kodekso 47 straipsnio nuostatos ir dabar įtvirtina darbuotojų teisę susitikti su sprendimus priimančiais kompetentingais darbdavio atstovais, vis dėlto ši nuostata nėra pakankama, kad būtų efektyviai įgyvendintas socialinis dialogas. Būtent todėl, manau, yra tikslinga tiesiogiai numatyti darbuotojų atstovų teisę ne tik būti informuotiems apie jau priimtą sprendimą, bet ir patiems turėti galimybę dalyvauti procese iki sprendimo priėmimo“, – įsitikinęs Seimo narys.

Visos teisės saugomos © 2013 Algirdo Syso svetainė. sukūrė: Luxus Creations.